POS-Bank  er laget kun for registrerte medlemmer.


Hvert land har sin POS Bank hvor landets energi ressurser ligger tilgjengelig til bruk for alle som har registrert sin hoved energi. Et hvert land trenger en kapital av menneskelige resurser, skal landet ha nok energi til rådighet for alle de oppgaver et land har. Å inneha en eksamen eller en utdannelse er vel og bra, men det er de kvaliteter mennesket har som til syvende og sist er avgjørende for hvordan arbeidet blir utført. Et land som ikke vet hva dens innboere er i stand til å generere av energi i vanskelige stunder, kan heller ikke legge de planer og utføre de oppgaver landet i slike situasjoner er avhengig av.

 

Gode gammeldagse moralbegreper knytter sterkere bånd enn det en utdannelse kan gå god for. I vår opplæring dreier det seg om å mestre de oppgavene som man har en mulighet for å klare, det dreier seg om å finne ut hvem man er og hvordan man kan bruke de kvalifikasjonene som tilhører ens naturlige farge ressurs.


Vi arbeider for team ånd, enhver individualist er god, men kun sammen med andre individualister kan de utføre noe bedre, og med 7 forskjellige individualister som alle behersker sitt tema så burde de være uovervinnelige. Helt til de treffer et annet team som er enda bedre til å samarbeide.


I POS-Bank kan man gå inn å hente frem de individualistene man trenger, og invitere dem til sin gruppe. Det å bruke sin menneskelige kapital til noe som kan fremme en større sak er en spennende og utviklende oppgave. Vi trenger menneskelige positive gode egenskaper i en verden hvor de negative nedbrytende egenskapene dominerer for mye. Vi må samle oss, og bruke hverandres styrke, og da ikke bare BLÅ eller RØD styrke, men alle de 7 energi formene. Glem ikke at vårt dagslys består av 7 farger, til sammen skaper de hvitt lys, det lyset vi lever i. Hvis vi fortsatt ønsker å beholde vårt lys, så må vi gjøre noe for å beholde det.


Lær Deg Fargenes Språk og meld deg inn i POS-Bank

Copyright © 2013. Colour Energy World All Rights Reserved.